Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym to dotacje dla firm (o których także tutaj: http://www.strategor.pl/) dostępne w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje przydzielane z tych środków przeznaczone mogą być na wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców zrzeszonych w ramach projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie:

  • tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego,
    Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym to dotacje dla firm dostępne w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

    autor: GotCredit

  • przygotowania wspólnych planów rozwoju poszczególnych powiązań kooperacyjnych,
  • wspólnych inwestycji grup zrzeszonych przedsiębiorców,
  • a także inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych w ramach powiązań kooperacyjnych.

Jaką kwotę można uzyskać?

W przypadku tego rodzaju finansowania, należy mieć świadomość, że na jeden projekt w zakresie wczesnej fazy rozwoju kooperacyjnego można uzyskać maksymalnie kwotę 2 milionów złotych. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (kilka dodatkowych informacji pod linkiem: https://poig.parp.gov.pl/index/index/593).