Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym to dotacje dla firm (o których także tutaj: http://www.strategor.pl/) dostępne w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka….