Tag: pomoc w uzyskaniu dotacji

Nie każdemu udaje się zdobyć dotację

Niestety, dotacje nie są przyznawane każdemu, kto chciałby je otrzymać. Ilość chętnych przekracza znacznie ilość przeznaczonych na ten cel środków, stąd też nic dziwnego, że walka o dotacje przybiera nieraz bardzo zaciętą formę….
Co zrobić, aby dostać dotację?

Uzyskanie środków pomocowych w ramach dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej obwarowane jest wieloma ściśle określonymi wymogami, zarówno natury formalnej, jak i ściśle merytorycznej. Aby móc skutecznie ubiegać się o dotacje unijne Poznań, koniecznym jest spełnienie wielu ściśle określonych kryteriów, a także przedstawienia spełniającego wymogi danego programu, w ramach, którego środki te chcemy pozyskać, biznes…