Tag: kredyt technologiczny

Innowacje technologiczne

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowane zakupem oraz wdrożeniem, lub też wdrożeniem własnej nowej technologii oraz uruchomieniem na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych usług, nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub nowych lub znacząco ulepszonych procesów, mogą ubiegać się w bankach komercyjnych, takich chociażby jak:…
Jak podnieść swoje kwalifikacje i wpłynąć na atrakcyjność firmy…

Gospodarka każdego kraju jest szczególnym działem inwestycji, działalności firm i przedsiębiorstw różnego rodzaju, zakładów produkcyjnych, organizacji, instytucji i wszelkich innych zorganizowanych form uczestnictwa w tworzeniu wizerunku danego kraju na arenie międzynarodowej. Wszystkie sektory gospodarki łącznie budują jeden wspólny organizm narodowy, w którym to, co istotne dla ludzi korzystających z efektów działań przedsiębiorców, musi odznaczać się…
Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest sposobem na zdobycie dodatkowych środków finansowych dla firm, które chcą dokonywać inwestycji w nowe technologie. Istnieją dwa podstawowe warunki uzyskania kredytu technologicznego: przedsiębiorstwo ubiegające się o taki kredyt, powinno być małe lub średnie, a technologia w którą mają być zainwestowane środki innowacyjna….