Rok 2016 to czas, w którym odbywać się będą nabory na: dotacje dla firm, dotacje dla osób fizycznych i dotacje przeznaczone dla innych, upoważnionych do ich pozyskania podmiotów….