Usprawnianie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa możliwe jest w oparciu i dwie zasadnicze metody, które wykorzystuje w swej działalności consulting Poznań: Ocenę Barier Wzrostu (z angielskiego Growing Pains Survey), Ocenę Efektywności Organizacyjnej (z angielskiego Organizational Effectiveness Survey)….