Profesjonalne doradztwo biznesowe a usprawnienie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa

Usprawnianie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa możliwe jest w oparciu i dwie zasadnicze metody, które wykorzystuje w swej działalności consulting Poznań:

 • Ocenę Barier Wzrostu (z angielskiego Growing Pains Survey),
 • Ocenę Efektywności Organizacyjnej (z angielskiego Organizational Effectiveness Survey).
Metoda Oceny Barier Wzrostu i Ocena Efektywności Organizacyjnej, są metodami wielokrotnie prezentowanymi i mawianymi także w najbardziej prestiżowych publikacjach i na międzynarodowych uniwersytetach

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Rezultatem wdrożeni tych metod jest usprawnienie i istotna poprawa osiąganych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Metody te są metodami sprawdzonymi w trakcie ponad trzydziestoletnich badań naukowych, przemawiają za nimi również zakończone sukcesami wdrożenia w wielu przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach działalności.

Metoda Oceny Barier Wzrostu i Ocena Efektywności Organizacyjnej, są metodami wielokrotnie prezentowanymi i mawianymi także w najbardziej prestiżowych publikacjach i na międzynarodowych uniwersytetach (między innymi Oxford University, Stanford University i Cambridge University).

Metody te z sukcesem zostały wdrożone w największych, najbardziej renomowanych formach o zasięgu globalnym, między innymi w:

 • Starbucks,
 • Allianz,
 • IBM,
 • Neutrogenie,
 • Movenpick,
 • i wielu innych.

Obecnie, metody Oceny Barier Wzrostu i Oceny Efektywności Organizacyjnej, wdrażane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej:

 • w Rosji,
 • w Polsce,
 • na Litwie,
 • w Kazachstanie.