Dotacje dla firm – kiedy trzeba oddać

Z założenia dotacje dla firm są rodzajem pożyczki o charakterze bezzwrotnym. To stanowi właśnie zasadniczą różnicę w porównaniu z na przykład kredytem bankowym czy też innego rodzaju pożyczką. Zdarzyć się jednak może, że przyznane środki trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy, gdy podmiot, który otrzymał dotację, spożytkuje ją w sposób niezgodny z zawartą umową.

Zwrot dofinansowania

Konieczność zwrotu środków, które uzyskało się z dotacji może zaistnieć w sytuacji gdy otrzymane pieniądze w ramach dofinansowania zostaną wydane niezgodnie z ich przeznaczeniem

Autor zdjęcia: comedy_nose

Konieczność zwrotu środków, które uzyskało się z dotacji może zaistnieć w sytuacji gdy otrzymane pieniądze w ramach dofinansowania zostaną wydane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jednak należy mieć świadomość tego, że dotacje dla firm przyznawane są na trochę innych zasadach. W tym przypadku bowiem przyznawane są one głównie na zasadzie refundacji. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli nie dokonamy zakupu tego, na co zostało nam przyznane dofinansowanie, dotacja nie zostanie nam po prostu wypłacona. Zatem z własnej winy pozbawiamy się refundacji poniesionych wydatków.

Zaliczki

Wyjątek stanowią jednak zaliczki. W niektórych konkursach o przyznanie dotacji, przedsiębiorcy mogą bowiem otrzymać część dofinansowania udzielanego w formie zaliczki. Zaliczka ta wypłacana jest jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, czyli mówiąc wprost – część pieniędzy wpłacana jest z góry na specjalnie do tego celu założone konto bankowe przedsiębiorcy. W takiej sytuacji możliwość wydania otrzymanej dotacji na cele inne od założonych jest dużo większa.

Dotacje na założenie firmy

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku dotacji udzielanych na założenie działalności. Dotacje te bardzo często wypłacane są w całości z góry na konto przyszłego przedsiębiorcy, dzięki czemu czasami, by założyć firmę więc nie trzeba dysponować, żadnym wkładem własnym.

Proszę oddać…

Choć niewątpliwie pokusa przeznaczenia uzyskanych z dotacji pieniędzy na cele inne od założonych jest duża (któż nie chciałby wybrać się za pieniądze z Unii na egzotyczne wakacje?), to jednak radość z tego faktu może trwać bardzo krótko. W sytuacji bowiem gdy pieniądze nie zostaną rozliczone w terminie, zostaniemy wezwani do ich zwrotu wraz z odsetkami… w terminie zaledwie czternastu dni! Reasumując – nie warto ryzykować.