Kategoria: Dotacje i kredyty technologiczne

Nie spoczywaj na laurach

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który osiągnął już pewien zadowalający poziom własnej pracy, zdobył uznanie i szacunek klientów, którzy nigdy nie zawiedli się na jakości twoich usług i produktów, wiesz bardzo dobrze, że kosztowało cię to sporo wysiłku i nie lada cierpliwości….
Jak podnieść swoje kwalifikacje i wpłynąć na atrakcyjność firmy…

Gospodarka każdego kraju jest szczególnym działem inwestycji, działalności firm i przedsiębiorstw różnego rodzaju, zakładów produkcyjnych, organizacji, instytucji i wszelkich innych zorganizowanych form uczestnictwa w tworzeniu wizerunku danego kraju na arenie międzynarodowej. Wszystkie sektory gospodarki łącznie budują jeden wspólny organizm narodowy, w którym to, co istotne dla ludzi korzystających z efektów działań przedsiębiorców, musi odznaczać się…
Co zrobić, aby dostać dotację?

Uzyskanie środków pomocowych w ramach dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej obwarowane jest wieloma ściśle określonymi wymogami, zarówno natury formalnej, jak i ściśle merytorycznej. Aby móc skutecznie ubiegać się o dotacje unijne Poznań, koniecznym jest spełnienie wielu ściśle określonych kryteriów, a także przedstawienia spełniającego wymogi danego programu, w ramach, którego środki te chcemy pozyskać, biznes…
Dotacje dla przedsiębiorstw

Dotacje unijne Poznań od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza w ubiegłych latach, gdy firmy mogły otrzymać naprawdę znaczące wsparcie, trwała zagorzała walka o przyznanie tych środków 9kilka słów więcej na stronie). W chwili obecnej dotacje przyznawane z funduszy unijnych są atrakcyjną formą wspierania działalności przedsiębiorstw i stwarzają im możliwości wszechstronnego rozwoju….
Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest sposobem na zdobycie dodatkowych środków finansowych dla firm, które chcą dokonywać inwestycji w nowe technologie. Istnieją dwa podstawowe warunki uzyskania kredytu technologicznego: przedsiębiorstwo ubiegające się o taki kredyt, powinno być małe lub średnie, a technologia w którą mają być zainwestowane środki innowacyjna….
Wielkość dotacji

W ogłoszeniu konkursowym przeważnie określa się maksymalną stawkę dofinansowania, o jaką można ubiegać się w ramach rozpisanego konkursu. W sytuacjach, które uzasadnia rodzaj zlecanego zadania, samorząd województwa nie musi ograniczać kwoty dotacji. Samorząd danej jednostki terytorialnej powierza lub wspiera realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, pod warunkiem tego, iż nastąpi rozliczenie dotacji…