Doradzamy w budowaniu strategii zarządzania, których podstawą jest społeczna odpowiedzialność biznesu
Prowadzimy badania potrzeb i oczekiwań interesariuszy
Realizujemy projekty CSR, w tym kampanie społeczne
Naszym strategicznym partnerem jest fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Pracownia CSR

Pomagamy w zrozumieniu istoty zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Doradzamy, jak włączyć odpowiedzialne praktyki do głównego nurtu działalności firmy. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu strategii biznesowych, których podstawą jest odpowiedzialność społeczna. Prowadzimy dialog z interesariuszami, badania ich potrzeb i oczekiwań, audyty w zakresie społecznej odpowiedzialności firm, analizy ryzyka, a także pomagamy w przygotowaniu sprawozdań niefinansowych (CSR). Realizujemy na potrzeby naszych klientów projekty społeczne, skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i do pracowników firmy. Koncentrujemy się na podnoszeniu wartości firmy dla właścicieli czy akcjonariuszy poprzez budowanie zaufania do firmy wśród interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu przynosi korzyści jednocześnie firmie i społeczeństwu, pracownikom i środowisku.

 

Co nas wyróżnia?

Od lat działamy w trzecim sektorze na rzecz lokalnych społeczności i zrównoważonego rozwoju miast. Prowadzimy jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. Współtworzymy Kongres Ruchów Miejskich. 

Pracujemy również z samorządami. Doradzamy im w zarządzaniu strategicznym. Szkolimy urzędników i radnych. Nasza aktywność obywatelska skupia się na rozwijaniu miejskiej demokracji poprzez włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne (partycypacja obywatelska), ale również na szukaniu i wdrażaniu rozwiązań zwiększających jakość życia w miastach. Prowadzimy badania miast, opracowujemy diagnozy i programy rewitalizacji. 

Nasze działania

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Śniadanie na Trawie